Fundering poort Broek

Ontwerpen en detailleren met 3D CAD tekeningen en aanneming van specifieke funderingsconstructies of het in situ maken van beton op maat.

007 005