Aanneming

Als hoofdaannemer of als onderaannemer, tegen een vaste prijs of op basis van regie,  AARIO is uw partner om op een transparante en prettige manier zaken met u te doen.

Samen met u wordt in goed overleg bekeken wat de beste contractvorm is voor uw project en wat er nodig is om de klus op tijd en binnen het gestelde budget te klaren.

Ook neemt AARIO deelprojecten aan zoals:

  • ontwerpen
  • maken van Autocad tekeningen in zowel 2D als 3D.
  • projectmanagement en/of toezicht

Of het hele traject van ontwerp tot en met de uitvoering, het zogenaamde Design en Construct.

engineer plans